У Жыткавічах прайшоў конкурс «Малады настаўнік года-2013»

Эфектыўным спосабам фарміравання і ўдасканалення педагагічнай кампе-тэнтнасці з’яўляюцца конкурсы прафе-сійнага майстэрства педагогаў, якія арганізоўваюцца з мэтай павышэння прэстыжу педагагічнай прафесіі,

Читать далее